Name: Akaza Akari
Series:YuruYuri
Voted For:54 times
Won WotW:1 times
Eligible After:2017-12-25