Name: Kinomoto Sakura
Series:Cardcaptor Sakura
Voted For:44 times
Won WotW:0 times
Eligible After:--