Name: Nakiri Alice
Series:Shokugeki no Souma
Voted For:90 times
Won WotW:1 times
Eligible After:2018-08-01