Name: Minami Mirei
Series:PriPara
Voted For:11 times
Won WotW:0 times
Eligible After:--