Name: Onodera Kosaki
Series:Nisekoi
Voted For:158 times
Won WotW:1 times
Eligible After:2018-01-30