Name: Miyamizu Mitsuha
Series:Kimi no Na Wa
Voted For:52 times
Won WotW:1 times
Eligible After:2017-10-24